fbpx

Advanced Web Design

รหัส G205 : การออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง
หลักสูตร 10 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท

คอร์สพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง เริ่มสร้างแนวคิด การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการตกแต่งให้สวยงาม การจัดเลย์เอาท์ สร้างปุ่ม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมาย

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ้น ปรับแต่งเทคนิคการ ออกแบบตามเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานหลักการออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มสร้างแนวคิด การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการตกแต่งให้สวยงามด้วยภาพกราฟิก การจัด Layout สร้างปุ่ม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมาย จาก Cascading Style Sheet (CSS) อีกทั้งเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการนำ Multimedia เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ การนำสคริปต์ยอดนิยม เช่น JQuery มาตกแต่งในเว็บไซท์ และเสริมสร้างแนวคิดและวิธีการเพิ่ม ช่องทางในการตลาด (SEO) เพื่อเน้นการฝึกหัดและใช้ปฏิบัติได้จริง

ระยะเวลาการอบรม

• แบบตัวต่อตัว หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 5 ชั่วโมง (2 วัน)
• แบบออนไลน์ หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง (4 วัน)

ค่าลงทะเบียนเรียน

• เรียนส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเพียง 5,500 บาท/ท่าน
• เรียนพร้อมกันหลายคน คิดค่าเรียนเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)**

พื้นฐานผู้เรียน

• เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Web Designer
• เคยผ่านงานในการสร้างเว็บไซต์มาแล้ว
• เคยใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop และ Dreamweaver

เนื้อหาการเรียน

1. เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้เว็บมีลักษณะโดดเด่น สวยงาม
• เข้าใจหัวใจหลักในการออกแบบงานเว็บไซต์ (Concept Design )
• เรียนรู้ทฤษฎีสี การเลือกใช้สี ให้เหมาะกับงานเว็บไซต์ ประเภทต่างๆ
• การจัดวางองค์ประกอบที่ดีบนเว็บไซต์
• การคิดในระบบทีมเวิร์ค เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
• วิธีการเตรียมงานกราฟฟิคเพื่อใช้ในงานเว็บไซต์
• รูปแบบของไฟล์งานกราฟฟิคประเภทต่างๆ
• การเลือกใช้ภาพให้เหมาะสมกับงานเว็บ

2. เทคนิคการจัดเตรียมหาภาพกราฟิกที่สวยงาม
• มุมมองการจัดวาง Layout ก่อนเริ่มต้น โปรเจ็ค
• วิธีคิดแบบเป็นขั้นตอนและการนำทฤษฎีสีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
• จัดวาง Layout และสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง
• Workshop: จัดทำ Web Layout เพื่อเตรียมประกอบหน้า Homepage

3. การ Slice ชิ้นงานเพื่อประกอบในส่วนของ HTML ด้วย Dreamweaver
• จัดเตรียม Site และนำชิ้นงานที่เตรียมจัดทำหน้า Homepage
• สังเกตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบในลักษณะต่างๆ
• ศึกษาวิธีคำนวณระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องทำ Website ในแต่ละลักษณะ
• จัดทีมวางแผนการทำงาน ตามการปฎิบัติงานจริงการตัดต่อภาพเพื่อให้ดูสมจริง ในการนำมาใช้
• Workshop: วางแผนงาน และConcept ของ Website เพื่อเตรียมนำเสนอและจัดทำในครั้งต่อไป

4. นำเสนอแผนงานและเริ่มทำโปรเจ็คแบบเป็นระบบ
• แต่ละทีมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อลดจุดบกพร่องของ โปรเจ็ค
• จัดทำโปรเจ็คแต่ละทีม พร้อมการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นของวิทยากร
• Workshop: จัดทำโปรเจ็คให้สมบูรณ์และสรุปเทคนิคพิเศษของทีมที่ใช้

5. นำเสนอ Website และเทคนิคการทำงานที่เลือกใช้
• แต่ละทีมนำเสนอ website ที่จัดทำสำเร็จพร้อมเทคนิคที่เลือกใช้
• วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม และประเมินผล
• นำขึ้นใช้งานจริงและทดสอบจากระบบจริง
• ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้าง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงานเว็บ

6. ทำความเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML และการเขียน Javascript ที่ซับซ้อนขึ้นรวมทั้งการประยุกต์ Behaviors พื้นฐานเพื่อควบคุมการแสดงผลที่น่าสนใจมากขึ้น
• ทำความเข้าใจ โครงสร้างภาษา HTML เพื่อเข้าถึงการแก้ไขระดับ Code
• เข้าใจถึงความสำคัญ และความสามารถของ Javascript
• ประโยชน์ของการนำ Javascript มาประยุกต์ใช้บนเว็บไซต์
• ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้าง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงานเว็บ

7. เรียนรู้การใช้ CSS อย่างเป็นโครงสร้างเพื่อจัดการ style ของทั้งเว็บไซต์
• เรียนรู้การทำงานร่วมกันของ HTML และ CSS
• การตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงามด้วย CSS
• การเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ ด้วยการกำหนด Fonts ,Menu, สี, borders, การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้ได้ตามต้องการ
• การนำ CSS มาปรับแต่งแก้ไข เว็บไซต์ เฉพาะหน้าหรือทั้งเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

8. CSS Part 2 : การนำ CSS เข้ามาใช้ร่วมกับ javascript
• รู้จักการใช้ CSS ที่ซับซ้อนมากขึ้น
• การใช้ javascript มาบังคับปรับแต่ง CSS ขณะใช้งาน เช่น การนำเมาส์แตะที่• กล่องข้อความแล้ว เปลี่ยนชุดของ CSS
• การใช้งาน Library, การแก้ไขและลบ Object ใน Library

9. การสร้าง Template และ Library เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเว็บไซต์ขนาดใหญ่
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง Web ด้วย Template และLibrary
• การสร้าง Template File เพื่อการสร้างหน้า HTML ที่ง่ายต่อการ Update
• การกำหนดพื้นที่เปลี่ยนแปลงได้ใน Template
• การใช้งาน Library, การแก้ไขและลบ Object ใน Library

10. การแบ่งงานในการอัพเดทเว็บไซท์อย่างง่ายด้วย Contribute และใช้ iframe ประยุกต์ให้เว็บสมบูรณ์แบบ
• แบ่งงานในส่วน Content ให้ผู้ร่วมงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการจัด • • Layout ด้วย Macromedia Contribute
• การใช้ Tag iframe ในการนำส่วนของ Free Programming มาใช้งาน

11. การนำ Multimedia เข้ามาใช้ใน Website
• รู้จักไฟล์มัลติมีเดียมาตรฐานใช้กันใน website
• การใช้งานไฟล์แบบ Downloading และ streaming
• การนำไฟล์จาก Google Video หรือ YouTube.com มาใช้ตกแต่งในงาน

12. เรียนรู้การทำเว็บเชิงการตลาดการทำ Search Engine Optimization(SEO)
• เทคนิคการทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
• รู้จักกับ Search Engine Optimization ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
• เราสามารถขยายช่องทางทางการตลาดให้กับเว็บไซต์ได้อย่างไรบ้าง
• กรณีศึกษา :: เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ
• ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ
• เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน (หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้) ตามความต้องการของผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

• คอมพิวเตอร์ Mac, Windows ที่ติดตั้งโปรแกรม AppServ, FTP

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• สามารถนำ extension พิเศษ เข้ามาประยุกต์ในเว็บไซต์ได้
• ช่วยพัฒนำรูปแบบการพัฒนำเว็บ เพื่อรองรับในงานเว็บระดับอุตสาหกรรม
• จะได้รับพื้นที่ Web Hosting 500 MB ใช้งานนาน 12 เดือน

สมัครเรียนอย่างไร?

1. เช็คปฏิทิน (คลิก) ติดต่อทางเราเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเริ่มเรียน 1 สัปดาห์
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Messenger/Line/Email
5. รับลิงค์ดาวน์โหลด Exercise File เพื่อใช้ประกอบการเรียน
6. เริ่มเรียนตาม วันเวลาและสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันได้เลย

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
ชื่อบัญชี: บจก. วิหค เวิลด์ไวด์ (Vehok Worldwide Co., Ltd.)
ธนาคารกสิกรไทย | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่ 036-3-17563-5

สถานที่เรียน

เชียงใหม่ = ทรัมส์คอนโดมิเนียม (ข้างเจ็ดยอดพลาซ่า)
ต่างจังหวัด = เรียนออนไลน์ ในสถานที่ของท่านเอง

อนุวัฒน์ (อ.เอ๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทุกแขนง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีทักษะในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์
Graphic Designer, Print Designer, Web Designer, Web Developer, VDO Editor, 2D Animator, 3D Visualiser

คอร์สเรียนสร้างเว็บไซต์

บริการกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

บริการออกแบบกราฟฟิกครบวงจร โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางสไตล์โมเดิร์นมากกว่า 15 ปี

อัตราค่าบริการ »

รับทำเว็บไซต์ (Website Design)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์การตลาด เว็บโหลดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปิดการขายได้ไว และมีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

อัตราค่าบริการ »

จีอีซี่ สตูดิโอ บริการออกแบบและผลิตงานกราฟิก

บริการออกแบบ-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น-อนิเมชั่น / 3D-กราฟิก-มัลติมีเดีย-เว็บไซต์ ฯลฯ / สำหรับงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ