fbpx

3D Architecture with SketchUp

รหัส G403 : การใช้โปรแกรม SketchUp กับงานสถาปัตยกรรมภายนอก+ใน
หลักสูตร 15 ชั่วโมง ราคา 8,500 บาท

คอรส์สอนใช้โปรแกรม SketchUp ที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติและการออกแบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch UP Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดในหลากหลายวิชาชีพ เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำแบบร่างเพื่อส่งลูกค้าหรืออาจารย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ในเวลาอันจำกัดเพราะโปรแกรมนี้เหมือนการสเก็ตภาพหรือเขียนแบบลงบนกระดาษเขียนแบบอีกทั้งสามารถกำหนดระยะได้อย่างแม่นยำพร้อมลงสีและวัสดุพื้นผิวต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบของวัสดุให้กับงานออกแบบ และ สามารถใส่เส้นบอกขนาด, ตัวอักษรได้อีกด้วย จนถึงการทำภาพ 3 มิติ ทั้งรูปแบบลายเส้น, หรือเป็น Shade สีและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงสามารถกำหนดแสงเงาตามช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้งานออกแบบ น่าสนใจมากขึ้นกว่าการเขียนแบบด้วยมือหรือเขียนภาพ 3 มิติด้วยมือ ถ้าหากคุณเคยเขียนแบบ วาดรูปด้วยดินสอ หรือปากกา, ใช้พู่กันระบายสีลงบนกระดาษแล้วรู้สึกสนุกเหมือนเรียนวิชาศิลปะ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการ เรียนรู้ โปรแกรมนี้ เพราะ Sketch Up Pro เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างงานเขียนแบบและภาพ 3 มิติ อีกทั้งชุดเครื่องมือของโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสร้าง, ปรับเปลี่ยนแบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี และยังสามารถ จัดฉากเป็น Story board ในงานโฆษณาและภาพยนต์ ตลอดจนการทำ Walkthrough Animation ตัวงานได้อีกด้วย

ระยะเวลาการอบรม

• แบบตัวต่อตัว หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 5 ชั่วโมง (3 วัน)
• แบบออนไลน์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง (6 วัน)

ค่าลงทะเบียนเรียน

• เรียนส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเพียง 8,500 บาท/ท่าน
• เรียนพร้อมกันหลายคน คิดค่าเรียนเพิ่ม ท่านละ 7,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)**

พื้นฐานผู้เรียน

• มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
• มีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เนื้อหาการเรียน

1. ทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp และ คำสั่งพื้นฐาน
• ทำความรู้จักกับหน้าจอ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆ
• ทำความเข้าใจ การอ่านค่าAxes
• การปรับเปลี่ยนมุมมอง และ รูปแบบการแสดงผลแบบต่างๆ
• การสร้างรูปทรงพื้นฐาน Line, Circle, Rectangle, Polygon
• การใช้อุปกรณ์ Push/Pull เพื่อยืดหดชิ้นงาน
• การใช้คำสั่ง zoom เพื่อปรับมุมมองให้เหมาะสม
• การเลือกวัตถุในแบบต่างๆ
• การใช้คำสั่ง erase เพื่อการแก้ไข
• เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในแบบต่างๆ
• การตั้งค่า unit และ template
• การอ่านค่า Point Inference เพื่อช่วยในการทำงาน
• ชุดคำสั่งเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

2. การใช้คำสั่งในการแก้ไข ดัดแปลง Move, Rotate, Copy
• การสร้างเส้นโค้ง (Arc)
• การใช้คำสั่ง Tape measure เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
• สร้างเส้นคู่ขนาน (Offset)
• การพลิกกลับหน้าของชิ้นงาน(Reverse faces, Orient faces)
• การใส่สี และ ลวดลายให้กับชิ้นงาน
• ชุดคำสั่งเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

3. การยืดวัตถุไปตามเส้นทางที่กำหนด (Follow me)
• จัดระเบียบชิ้นงานโดยการ Group
• ย่อ ขยาย ชิ้นงานโดยคำสั่ง Scale
• การแตกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Explode
• กำหนดคีย์ลัดเพื่อความสะดวกในการทำงาน
• การสร้างกลุ่มงาน Component

4. การกำหนดสี และ ลวดลายให้กับพื้นผิว
• การปรับแต่ง และ แก้ไขลวดลายแบบต่างๆ
• การสร้างเส้นที่เกิดจากการตัดกันเองของชิ้นงาน (Intersect with model)
• การสร้าง Component
• การใส่อุปกรณ์ Dimension
• กำหนดค่าต่างๆของ Dimension
• สร้างตัวหนังสือในแบบต่างๆ
• การใช้อุปกรณ์ section แสดงด้านตัด
• การนำรูปภาพเข้ามาในงาน และ Workshop

5. การนำรูปภาพเข้ามาประกอบในงาน texture mapping
• การปรับแต่ง และ แก้ไข สัดส่วนของภาพ
• การใช้หมุด (Pin) ในการปรับรูปภาพ
• การสร้าง 3D Text
• การนำไฟล์ AutoCad มาเพื่อใช้อ้างอิง

6. การ Import ไฟล์ AutoCad มาเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน
• การสร้าง และ ควบคุม Layer
• การใช้งาน Outliner
• การซ่อน และ ยกเลิกการซ่อนวัตถุ
• การสร้างงานจาก Sandbox และการใส่รายละเอียดเพิ่มให้กับงาน

7. การสร้าง contour จากเส้นโครงร่าง
• การสร้าง contour แบบ grid และการแก้ไข
• การลอกเส้นลงบนพื้น contour
• การวางชิ้นงานลงบน contour
• การใส่ Background
• การใส่ Dimension
• การใส่ Leader text และ Screen text
• การใช้อุปกรณ์ Section แสดงด้านตัด
• การจัดแสงเงา และ การควบคุม
• การสร้างรูปแบบนำเสนองาน และ การนำไฟล์ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ

8. การสร้างหน้า (Scene) เพื่อใช้ในการนำเสนองาน
• การควบคุมข้อมูล และ update
• การกำหนดค่าในแบบต่างๆ ในการพิมพ์
• การวางชิ้นงานลงบน contour
• การ export ข้อมูลไปในแบบ .dwq และ .3ds
• การสร้าง file รูปภาพ
• การสร้างงานเป็นภาพเคลื่อนไหว .avi

หมายเหตุ
• ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ
• เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน (หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้) ตามความต้องการของผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

• คอมพิวเตอร์ Windows ที่ติดตั้งโปรแกรม SketchUp

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 15 ปี คุณสามารถนำไปพัฒนาวงการ และพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

สมัครเรียนอย่างไร?

1. เช็คปฏิทิน (คลิก) ติดต่อทางเราเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเริ่มเรียน 1 สัปดาห์
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Messenger/Line/Email
5. รับลิงค์ดาวน์โหลด Exercise File เพื่อใช้ประกอบการเรียน
6. เริ่มเรียนตาม วันเวลาและสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันได้เลย

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
ชื่อบัญชี: บจก. วิหค เวิลด์ไวด์ (Vehok Worldwide Co., Ltd.)
ธนาคารกสิกรไทย | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่ 036-3-17563-5

สถานที่เรียน

เชียงใหม่ = ทรัมส์คอนโดมิเนียม (ข้างเจ็ดยอดพลาซ่า)
ต่างจังหวัด = เรียนออนไลน์ ในสถานที่ของท่านเอง

อนุวัฒน์ (อ.เอ๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทุกแขนง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีทักษะในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์
Graphic Designer, Print Designer, Web Designer, Web Developer, VDO Editor, 2D Animator, 3D Visualiser

คอร์สออกแบบสามมิติ

บริการกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

บริการออกแบบกราฟฟิกครบวงจร โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางสไตล์โมเดิร์นมากกว่า 15 ปี

อัตราค่าบริการ »

รับทำเว็บไซต์ (Website Design)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์การตลาด เว็บโหลดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปิดการขายได้ไว และมีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

อัตราค่าบริการ »

จีอีซี่ สตูดิโอ บริการออกแบบและผลิตงานกราฟิก

บริการออกแบบ-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น-อนิเมชั่น / 3D-กราฟิก-มัลติมีเดีย-เว็บไซต์ ฯลฯ / สำหรับงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ